Bild från hissgruppen.com https://hissgruppen.com

HISSAR

Botkyrkabyggen:

Botkyrkabyggens hissar servas och besiktas regelbundet. Detta är viktigt för att säkerställa att alla hissar uppfyller säkerhetskraven och att du som åker med hissen kan färdas på ett säkert sätt. Varje hiss genomgår en årlig besiktning. Om en hiss då inte uppfyller de högt ställda säkerhetskraven i något avseende stängs hissen av omedelbart tills problemet är åtgärdat.

Tyvärr går det inte alltid att meddela i förväg när hissar stängs av för reparation. Planerat underhåll som innebär att hissen inte kan användas aviseras dock alltid i förväg.

Vid besiktningsanmärkning som gör att hissen måste stängas av utan förvarning har Botkyrkabyggen ett avtal med hissbolaget som innebär att arbetet med reparationer kan sätta igång direkt. Därefter sker en efterkontroll av hissen av en auktoriserad besiktningsman. Detta sker inom en vecka.

Så även om det blir extra besvärligt för dig som hyresgäst att inte kunna använda hissen under en period så kan det vara bra att veta att alla inblandade arbetar så fort de kan, och att vi alltid sätter din säkerhet främst.

Original https://www.botkyrkabyggen.se/artikel/sakra-hissar


Vad ska du göra om du bli fast

Testa detta:

om hissen fastnar tryck direkt på Nödsignal och slepp om 1 sek kanske funkar det.

om det inte funkar:

Läs hur många sekunder ska du hålla, brukar det vara så där: håll i ca 20 Till 5 sekunder sen larm kopplar till larmcentralen och du pratar med de.